Tên Công ty: Công ty CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHỞI THỊNH AN.
Tên giao dịch quốc tế: KHOI THINH AN DESIGN CONSTRUCTION INVESTMENTJOINT STOCK COMPANNY
Tên viết tắt: KTA CONST.,JSC
Địa chỉ : 15 Trương Văn Bang, P.Bình Trưng Tây, Tp.Thủ Đức
Điện thoại : 0852885868
Zalo : 0852885868
Mail : khoithinhan@gmail.com
Web : khoithinhan.com